Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Lm Phê-rô Lê Văn Chính

Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Lm Phê-rô Lê Văn Chính 

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B

TIN TƯỞNG CHỌN LỰA ĐỨC GIÊSU

Lm. Phêrô Lê văn Chính

 

1.- Càng lúc càng tiến gần đến mầu nhiệm khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta càng được mời gọi đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa bằng cách đón nhận người Con một của Thiên Chúa để được sống. Chúa Giêsu đã nói chuyện thân mật và thẳng thắn với Nicôđêmô, một bậc thầy trong dân do thái, và nhắc lại dấu chỉ được tường thuật trong Cựu ước là việc Môisen đã treo con rắn đồng lên cao trong sa mạc là hình ảnh báo trước thực tại là chính Người Con một Thiên Chúa cũng sẽ bị treo lên như vậy, để những ai nhìn lên người thì không bị hủy diệt nhưng được sống.

 

Cái chết đe dọa dân Chúa trong sa mạc là do thái độ cứng lòng tin của họ. Những người do thái, trong hành trình sa mạc để đến đất hứa, bị rắn cắn chết vì thiếu lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Họ chạy đến với Môisen và nhờ ông kêu cầu Thiên Chúa cứu chữa họ khỏi phải chết. Chúa truyền cho Môisen treo lên một con rắn đồng để những ai nhìn lên con rắn đồng thì được cứu thoát. Việc chữa lành này không phải là một phép mầu tự động, nhưng nó là biểu tượng ý nghĩa theo lệnh Chúa truyền cho Môisen, là lòng tin vào Thiên Chúa. Khi nhìn lên con rắn đồng thì được cứu thoát không phải bởi sức mạnh ma thuật nào hơn là sức mạnh của Thiên Chúa. Thực tại trọn vẹn mà biểu tượng rắn đồng báo trước giờ đây được mạc khải trọn vẹn nơi cái chết trên thập giá của Đức Giêsu Kitô. Tất cả biểu lộ tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người : «Như Môisen đã tren con rắn lên ở sa mạc thế nào thì Con người cũng sẽ bị treo lên như vậy, để những ai tin ở Người thì không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời ». Lời đối thoại của Chúa Giêsu với Nicôđêmô nhấn mạnh ý định đầy lòng nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa muốn cứu độ và giải thoát con người khỏi phải chết đời đời. Thập giá đó là lúc Đức Giêsu, người con một Thiên Chúa được giương cao lên. Đó cũng là lúc biểu lộ tình yêu điên rồ của Thiên Chúa. Thập giá, lúc người Con một của Thiên Chúa chịu chết tủi nhục vì sự độc ác của loài người đến độ muốn khai trừ người, kể người vào số các tội nhân, lại là nơi và lúc mạc khải cao độ tình yêu của Thiên Chúa : «Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi đã ban Con một của mình, để tất cả những ai tin người Con của Thiên Chúa thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời ». Thập giá diễn tả tình yêu cứu độ, ý muốn cứu độ đầy tình yêu của Thiên Chúa đến mức độ không từ chối điều gì đối với con người, ngay cả cái chết ô nhục trên thập giá. Vì thế, thập giá vừa diễn tả tình yêu của Chúa Con đối với Cha và tình yêu của Cha đối với Con vừa diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi vong ân. Chúa Cha và Chúa Con đã yêu thương loài người và cùng hiệp nhất trong hành động cứu độ con người. Chúa Cha yêu thương loài người đến mức độ trao ban chính người con một của mình, Chúa Con yêu thương loài người đến mức độ trao ban chính mình nơi cái chết thập giá và Thánh Thần là tình yêu và sức mạnh Thần linh, luôn nối kết tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa đối với loài người. Thập giá, nơi diễn tả cái chết đẩm máu, do hậu quả của tội lỗi của con người lại trở thành nguồn ơn tha thứ vô bờ của Thiên Chúa.

 

2.- Tình yêu mãnh liệt thì cũng đòi hỏi sự ưng thuận, và tình yêu càng mãnh liệt thì sự đáp trả là điều được chờ đợi hơn cả. Thiên Chúa chờ đợi lời ưng thuận của mỗi người đứng trước cái chết cứu độ đẩm máu của người Con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu bị đóng đinh và treo trên thập giá chờ đợi lời ưng thuận và đáp trả của mỗi người. Đây cũng chính là lúc diễn ra sự phán xét. Sự phán xét diễn ra quyết định và tức thời trong cuộc đời hiện tại của mỗi người do bởi người Con một của Thiên Chúa đã hiện diện và đã chịu treo trên thập giá cho mỗi người. Mọi người được mời gọi ngay từ lúc này phải bó buộc lựa chọn và quyết định, không được phép chần chừ, hoặc họ chọn Chúa Giêsu để được cứu độ và được sống hoặc từ chối Đức Giêsu và vì thế phải bị hư mất đời đời. Chính mỗi người, với tự do của mình, quyết định cho sự sống hay sự hư mất đời đời của mình : «Ai tin người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin người Con ấy thì bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa ».

 

Vì thế, tin là chọn lựa và quyết định, là hành vi đến với sự sáng và sự sống, là can đảm và mạnh mẽ từ bỏ bóng tối tội lỗi với những thói hư tật xấu của mình. Thiên Chúa cũng chính là sự sáng và sự sống, mời gọi và thúc đẩy mỗi người chúng ta hãy đến với ngài cũng chính là chân lý cứu độ và giải thoát. Những ý tưởng của lời đối thoại với Nicôđêmô trở đi trở lại nhiều lần trong phần kết, thúc đẩy và hối thúc mỗi người hãy biết can đảm chọn lựa để đến với Thiên Chúa là chân lý và là ánh sáng ban sự sống. Lịch sử luôn là bài học của quá khứ để cho mọi người suy gẫm và biết tránh lặp lại những sai lầm của những người xưa. Hành vi tội lỗi sẽ dẫn tới những hậu quả tai hại chết chóc cho con người, ngược lại Thiên Chúa luôn nhân từ tha thứ và mời gọi toàn dân thống hối và trở lại với ngài. Dân Chúa đã sống bất trung, đã bắt chước lối sống của dân ngoại, đã làm ô uế đền thờ, đã giết hại các tiên tri là những vị được Chúa sai đến với họ, đã xem thường lời Chúa. Vì thế họ phải chịu những hình phạt nặng nề, bị quân thù xâm chiếm và bắt đi nô lệ cho đến thời đế quốc Ba tư. Họ bị bắt làm nô lệ ở Babylon cho đến thời vua Kyrô được Chúa soi sáng, ra lệnh thả họ trở về quê hương và tái thiết đền thờ.

 

3.- Thánh Phaolô cũng là người nhấn mạnh đến tình yêu thương xót tha thứ của Thiên Chúa. Người nhìn thấy tình yêu tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa vượt trên tình trạng tội lỗi và phải chết của con người. Tình trạng thực của mỗi người là tội lỗi và vì thế phải chịu hậu quả là sự chết thì tình yêu của Thiên Chúa mạnh mẽ dồi dào, tha thứ và chữa lành mỗi người để lôi kéo con người chúng ta ra khỏi sự chết đang bao bọc. Chúa Kitô là Đấng thực hiện sự giải thoát chúng ta khỏi tội và sự chết. Vì thế, đây là ân sủng cứu độ, không phải do bởi công nghiệp hay việc làm nào của con người, nhưng hoàn toàn là ân huệ cứu độ của Đức Giêsu Kitô, được dự liệu bởi Thánh ý của Thiên Chúa, vì chúng ta được nối kết mật thiết với Đức Kitô trong trật tự tạo dựng cũng như trong trật tự cứu độ, và luôn được mời gọi kết hiệp với Đức Kitô trong mọi việc làm tốt đẹp hiện tại của chúng ta.

 

Người tín hữu đã bắt đầu được nối kết với Chúa Kitô từ khi lãnh nhận phép rửa, và được mời gọi hằng ngày xác định lại sự cam kết này. Nhờ được kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi sống mật thiết hơn nữa sự tự hạ của Người, biết từ bỏ lối sống cũ tội lỗi của mình để sống đời sống mới đầy tràn ân sủng của Chúa Kitô. Tin là nhận thức được tình yêu tha thứ cứu độ của Thiên Chúa để rồi can đảm từ bỏ bóng tối tội lỗi của mình để đến với Đức Giêsu. Tin không phải chỉ là việc tuyên xưng ngoài miệng mà thôi, nhưng còn là sự dấn thân mạnh mẽ để kết hiệp đời sống cụ thể của mình với Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thập giá cứu độ của người là điều làm cho chúng ta ghê sợ và từ chối, nhưng thập giá này đã trở nên dụng cụ ơn cứu độ bởi vì Đức Giêsu đã đón nhận khổ hình thập giá vì tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa Cha và mọi người. Thập giá là con đường chắc chắn nhất để dẫn tới vinh quang phục sinh, và chúng ta được mời gọi tin tưởng và bước theo Đức Giêsu bằng cách đón nhận những thập giá trong đời sống của chính mình. 


Trở lại      In      Số lần xem: 4490
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  2692
 Hôm qua:  2493
 Tuần trước:  21626
 Tháng trước:  108657
 Tất cả:  12305043

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn