Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Phân tích và chia sẻ Lời Chúa Mồng Hai Tết Giáp Ngọ 2014

Phân tích và chia sẻ Lời Chúa Mồng hai Tết Giáp Ngọ 2014

Phân tích và Chia sẻ - Lời Chúa thứ Bảy tuần III thường niên năm chẵn. 
Thứ Bảy Đầu Tháng
MÙNG HAI TẾT GIÁP NGỌ - Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
(01/02/2014) - (Mt 15, 1-6)

 

 

NGUYÊN VĂN BÀI TIN MỪNG:

Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”

Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.
_____________________________

PHÂN TÍCH & CHIA SẺ:

Hôm nay là ngày Mùng Hai Tết Giáp Ngọ 2014, Giáo hội dành ngày này để kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ, là những người sinh ra ta, nuôi nấng và giáo dục ta nên người. Kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ là Đạo Hiếu của con người nói chung và của người Việt Nam nói riêng.

Cho dù có theo tôn giáo nào, thì Đạo Hiếu vẫn là nền tảng cho con người, và trước khi ta trở thành ông này bà kia, trước khi ta trở thành Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân thì ta phải là người và ta vẫn là người mãi mãi, cho dù ta đã đạt được những thành đạt trong xã hội và Giáo hội. Như vậy Đạo Hiếu sẽ theo ta suốt cuộc đời này. Kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ, nó phải là bổn phận và nghĩa vụ của ta suốt đời này. Ai không chu toàn Đạo Hiếu, thì những chức tước, địa vị kia sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ta thường nói, Thiên Chúa yêu thương ta từ ngàn đời và đã dựng nên ta, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng Thiên Chúa đã “dựng nên ta từ trong lòng mẹ”, đó mới là vấn đề. Ngài không dựng nên ta theo kiểu từ trên trời rơi xuống, hay bỗng tự nhiên xuất hiện. Con Thiên Chúa xuống thế làm người cũng phải đi theo quy luật này, Ngài có một gia phả hẳn hòi, có nghĩa Ngài cũng có Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Như vậy, ai cũng có Tổ tiên và Ông Bà Cha mẹ, đó là một chân lý. Nếu ai bảo điều đó sai, thì người đó không xứng đáng đứng ở đây để nói câu đó.

Ta hãy thắp nén nhang để tưởng nhớ các ngài và dâng lên Chúa câu kinh tiếng hát để cầu nguyện cho các ngài. Nếu các ngài còn sống, thì ngày Mùng Hai này ta phải làm một việc gì đó cho các ngài ấm lòng. Không những chỉ ngày Mùng Hai mà ta hãy thực hiện việc đó trong suốt cuộc đời ta. Đó mới là cách sống của một con người đúng nghĩa.
___________________________

“Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su”

Ta nên nhớ Đức Giêsu và các môn đệ đang ở Galilê, còn người Pharisêu và kinh sư thì ở Giêrusalem, miền Giuđêa. Họ luôn theo dõi nhất cử nhất động của Đức Giêsu, và hôm nay họ xuống đây ắt phải có vấn đề, vấn đề đó có liên hệ đến luật Môsê. Họ được những người lãnh đạo Do Thái giáo ở Giêrusalem phái đến.

Người Pharisêu và Kinh sư là ai?

+ Pha-ri-sêu hay Biệt phái:

Là “Những kẻ sống tách biệt”. Thành viên trong nhóm phần đông là thường dân thuộc giai cấp trung lưu. Tuy nhiên cũng có một số tư tế, Lê-vi và kinh sư. Thời Đức Giê-su, nhóm này được dân chúng kính trọng vì có đời sống đạo đức gương mẫu. Họ thường thành lập những cộng đoàn nhỏ, chuyên cần suy niệm Kinh Thánh và tuần giữ cặn kẻ mọi điều Luật Mô-sê dạy, Họ tin kẻ chết sống lại, có thiên sứ và quỷ thần, trái với người phái Xa-đốc (Cv 23,7-8).

+ Kinh sư hay luật sĩ:

Là những nhà chuyên môn về Thánh kinh vì nghiên cứu Thánh kinh kỹ lưỡng và lâu dài. Số ít trong nhóm kinh sư là tư tế, nhưng phần lớn là thường dân ủng hộ lập trường của nhóm Pha-ri-sêu. Họ có uy tín và ảnh hưởng lớn trong dân. Các kinh sư là người giải thích và áp dụng Luật Mô-sê vào đời sống của dân chúng. Các kinh sư cùng với thượng tế và kỳ mục là ba thành phần trong Thượng hội đồng Do thái tại Giê-ra-sa-lem (Cv 23,6).

Vậy họ đến gặp Đức Giêsu tranh luận về vấn đề gì? Xin thưa:

Họ nói: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”.

“Truyền thống của tiền nhân”, tiền nhân được tính từ ông Môsê cho đến thời Đức Giêsu, và truyền thống của tiền nhân, đó là những tập tục tốt đẹp được lưu truyền, nó đã được ghi vào sách luật. Như vậy luật Môsê nó bao gồm nhiều nguồn, trước hết là những gì Thiên Chúa truyền trực tiếp cho Môsê để phổ biến cho dân, kế đến là những gì do nhu cầu đời sống xã hội đặt ra và cuối cùng là những gì do giới làm luật suy diễn thêm.

Một trong những truyền thống của tiền nhân là “Rửa tay trước khi dùng bữa”. Ta đặt vấn đề: “Rửa tay trước khi dùng bữa”, có phải là truyền thống của tiền nhân như họ nói không?

Trước hết trong bộ Luật Môsê có Luật Rửa Tay, luật đó quy định như sau:

Luật Mô-sê đề ra nhiều điều khoản buộc phải thanh tẩy bằng nước như: Khi chuẩn bị lãnh chức vụ (Xh 29,4), trong lễ Xá Tội (Lv 16,4.24), khi lỡ tay chạm đến xác chết (Lv 11,40 ; 17,15), khi thanh tẩy khỏi ô uế bệnh phong cùi (Lv 14,8), thanh tẩy khỏi ô uế dục tình (Lv 15,1-32). Về sau tập tục còn quy định lễ nghi thanh tẩy cách tỉ mỉ hơn như: Phải lấy nước ở trong bình bằng đồng hay bình sành.... Phải rửa từ khuỷu tay xuống.... Phải rửa hai lần: Lần trước để làm sạch tay bẩn, lần sau để làm sạch nước bẩn còn dính trên tay...

Như vậy có luật Rửa Tay, nhưng không luật nào quy định phải Rửa tay trước khi dùng bữa. “Rửa tay trước khi dùng bữa” không phải là luật mặc dù người ta khuyên nên làm như vậy vì vấn đề vệ sinh. Khuyên nên làm như vậy chứ không có tính bắt buộc. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau.

Nhưng các kinh sư ở Giêrusalem bao đời nay, coi việc dùng bữa mà không rửa tay là làm cho con người ra ô uế theo Luật. Việc rửa tay ở đây không nhằm giữ vệ sinh, mà để thanh tẩy tâm hồn theo lễ nghi của đạo Do Thái. Họ đã tạo thành tập tục và quy kết tập tục đó, là một trong những truyền thống của tiền nhân, có nghĩa truyền thống này đã có từ thời Môsê cho đến nay. Một sự mạo nhận vô cùng trơ trẽn.

Nhưng thôi, ta không cần tranh cãi cứ cho là truyền thống của tiền nhân. Vấn đề đặt ra ở đây, tại sao họ từ tận Giêrusalem xuống đây (Galilê) để bắt bẻ Đức Giêsu về các môn đệ của Ngài? Vẫn cái kiểu cũ rích: “mắng trò chửi thầy”, bắt bẻ môn đệ chẳng qua muốn nhắm vào ông thầy vì không biết dạy bảo học trò, hoặc chính Ngài không biết truyền thống này!

Xin thưa: Đức Giêsu và các môn đệ đang ở Galilê, chứ không phải Giêrusalem. Galilê là Galilê, Giêrusalem là Giêrusalem. Hai miền này khác xa nhau về nhận thức. Ta nên nhớ Galilê là vùng dân ngoại, họ không quan tâm đến những vấn đề nhỏ mọn này. Nếu cứ giữ Luật Ô uế theo Giêrusalem, thì nguyên việc ở Galilê cũng đã đủ ô uế rồi, chứ đừng nói gì đến làm việc này việc nọ, vì ngày nào người Do Thái ở Galilê không tiếp xúc với dân ngoại. Ta hãy xem Đức Giêsu xử trí vấn đề này thế nào.

“Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?”

Có lẽ độc giả khi nghe Đức Giêsu trả lời chắc phải hả dạ. Thật đích đáng. Đức Giêsu đặt ngược vấn đề, tại sao các kinh sư và Pharisêu nại vào truyền thống của tiền nhân để bắt bẻ môn đệ Ngài, trong khi họ đã vi phạm chính điều răn của Thiên Chúa. Vậy giữa tiền nhân và Thiên Chúa, ai cao trọng hơn? Đức Giêsu muốn nói thẳng, họ là những con người giả hình, làm ra vẻ đạo đức, nhưng thực sự họ đã chà đạp lên luật Chúa. Việc lột mặt nạ của họ, chắc họ sẽ bị cay cú, vì không ngờ Đức Giêsu đã nói trúng tim đen của mình. Vậy luật Chúa mà đức Giêsu nêu ra đây là luật nào?

“Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.”

Đức Giêsu đã trích một điều luật ghi trong sách Xuất Hành: “Ai đánh cha hoặc mẹ, thì phải bị giết chết. Ai bắt cóc người - dù đã bán đi hay còn giữ trong tay-, thì phải bị giết chết. Kẻ nào nguyền rủa cha hoặc mẹ, thì phải bị giết chết.” (Xh 21, 15-17) Như vậy chỉ cần nguyền rủa cha mẹ thôi, cũng đã đủ loại người đó ra khỏi thế giới người sống rồi, chứ chưa kể những việc khác. Luật Môsê rất chú trọng vào vấn đề thảo kính cha mẹ. Đây là lệnh truyền của Thiên Chúa.

“Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.”

Đức Giêsu trưng ra TẬP TỤC CORBAN để lột trần sự giả nhân giả nghĩa của Kinh sư và Pharisêu. Corban là của dâng cúng cho Thiên Chúa. Tập tục Corban như sau:

Để khuyến khích người ta đóng góp cho Đền thờ, Biệt phái và Kinh sư dạy rằng nếu ai khấn hứa đem những gì phải giúp cho cha mẹ để dâng cho Đền thờ thì không còn phải giúp cha mẹ nữa.

“Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.”

Đây là câu cuối cùng của Bài Tin mừng, một lời kết án mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa là lời Hằng sống, nó vô giá. Người ta không được phép dựa vào bất cứ cái gì để hủy bỏ lời Thiên Chúa. Họ dựa vào truyền thống ư? Mà truyền thống là gì? Xin thưa, đó là những gì do con người quy định. Không phải tất cả truyền thống đều xấu, nhưng truyền thống nào đi ngược với đạo lý con người, đi ngược lại với Luật Chúa thì phải bãi bỏ. Luật Chúa là trên hết, không có truyền thống nào có thể hủy được luật Chúa. Như vậy người Pharisêu và Kinh sư hôm nay thật hỗn xược khi chà đạp lên Luật Chúa, và Đức Giêsu phải lột trần mặt nạ của họ, để hiện ra một loại người vô nhân tính. Vâng đúng vậy, ai chà đạp lên Đạo Hiếu, đó là con người vô nhân tính, mất hết tính người.

Nếu người Pharisêu và Kinh sư dựa vào truyền thống của tiền nhân, để hủy bỏ lệnh truyền của Chúa, thì họ đã giết chết Thiên Chúa, giết chết con người và giết chết chính họ, thì họ còn xứng đáng ở trên Tòa Môsê để giảng dạy dân chúng nữa không? Hỏi tức là trả lời!

Amen.

Jos. Nguyễn Viết Tâm


Trở lại      In      Số lần xem: 2150
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  20
 Hôm nay:  559
 Hôm qua:  2257
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12494604

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn