Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ sáu tuần IX Thường Niên (07/06/2024)

Lời Chúa thứ sáu tuần IX Thường Niên (07/06/2024)

Lời Chúa thứ sáu tuần IX Thường Niên (07/06/2024)

 

Bài Đọc Năm Lẻ: Tb 11, 5-17

Trích sách Tôbia

 

5 Trong những ngày ấy, bà An-na thường ra ngồi bên vệ đường trên một triền núi, từ đó bà có thể nhìn ra xa. 6 Đang lúc ngóng nhìn, bà thấy cậu Tô-bi-a từ xa và nhận ngay ra đó là con mình đang tới. Bà liền chạy đi báo tin cho chồng : “Con ông đang về kìa !”

7 Thiên sứ Ra-pha-en nói với cậu Tô-bi-a : “Khi vừa vào nhà, trước hết em hãy thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của em ; rồi sau khi tạ ơn Người, em hãy đến bên cha và hôn ông. 8 Hãy lấy ngay mật cá em mang về mà bôi vào mắt cha em. Em sẽ thấy mắt ông mở ra. Cha em sẽ thấy ánh mặt trời, và vui mừng nhìn thấy em.”

9 Bấy giờ, con chó đã theo hai người trong cuộc hành trình chạy lên trước ; nó đến như một kẻ đưa tin, và vẫy đuôi tỏ dấu vui mừng. 10 Người cha mù loà đứng lên, và bắt đầu bước đi loạng choạng, rồi đưa tay cho một người đầy tớ dắt ra đón con mình. 11 Ông ôm cậu vào lòng và hôn cậu ; bà mẹ cậu cũng làm như thế, cả hai ông bà oà lên khóc vì vui mừng. 12 Sau khi thờ lạy và tạ ơn Đức Chúa, họ cùng ngồi với nhau. 13 Bấy giờ cậu Tô-bi-a lấy mật cá bôi vào mắt cha mình. 14 Độ nửa giờ sau, một vẩy trắng ở mắt giống như một miếng màng vỏ trứng bong ra. 15 Cậu cầm lấy, bóc ra khỏi mắt cha, lập tức ông lại nhìn thấy. 16 Ông Tô-bít, vợ ông, và mọi người quen biết đều tôn vinh Thiên Chúa. 17 Bấy giờ ông Tô-bít nói : “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, con xin chúc tụng Ngài vì Ngài đã sửa phạt con, nhưng cũng chính Ngài đã cứu thoát con ; và này đây, con đang nhìn thấy Tô-bi-a, con trai của con.”

 

Đáp ca Tv 145,1-2.6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. c.1b) 

 

Xướng 1: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !2Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.

 

Đáp. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

 

Xướng 2: Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,7axử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

Xướng 3: Chúa giải phóng những ai tù tội,8Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.

 

Xướng 4: Chúa phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.10Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 14,23

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn:  2 Tm 3, 10-17

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

 

10 Anh thân mến, anh đã theo sát đạo lý, cách sống, dự định của tôi ; anh đã thấy lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì của tôi ; 11 anh đã biết những cơn bắt bớ, những sự đau khổ tôi đã gặp ở An-ti-ô-khi-a, I-cô-ni-ô, Lýt-ra, đã biết tôi chịu bắt bớ như thế nào. Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả. 12 Vả lại, những ai muốn sống đạo đức trong Đức Ki-tô Giê-su, đều sẽ bị bắt bớ. 13 Còn hạng người xấu xa và bịp bợm, sẽ ngày càng xấu hơn, họ vừa lừa dối, vừa bị lừa dối.

 

14 Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục, để trở nên công chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.

 

Đáp ca (Tv 118,157 và 160.161 và 165.166 và 168 / Đ. c.165a

 

Xướng 1: Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,
nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa.160Căn nguyên lời Ngài là chân lý,
mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.

 

Đáp: Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái.

 

Xướng 2: Quan quyền bách hại con vô cớ,
nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi.165Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái,
chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.

 

Xướng 3Lạy Chúa, con đợi trông ơn Ngài cứu độ,
mệnh lệnh Ngài, con vẫn thực thi.168Đường con Chúa rõ mười mươi,
huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.

 

Tung hô Tin Mừng (Ga 14,23)

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mc 12, 35-37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô

 

35 Khi ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít ? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.

37 “Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được ?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

 

Suy Niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Các kinh sư không thể giải được câu hỏi khó của Chúa Giê-su: Vì sao họ gọi Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít mà vua ấy lại gọi Ngài là “Chúa Thượng tôi”? Họ không thể trả lời vì họ không nhận biết được mối tương quan mầu nhiệm của Đấng vừa là Thiên  Chúa vừa là con người. Mối tương quan đó, thực ra con người đã được thừa hưởng khi được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài để sống thân mật với Ngài trong mối tình Cha-con. Nhưng nó đã bị cắt đứt vì sự kiêu căng của nguyên tổ khi cuồng vọng muốn ngang bằng Thiên Chúa. Hậu quả là đau khổ, sợ hãi cũng như bất công, bạo lực phát sinh và hoành hành trong thế giới này. “Đấng Ki-tô, con vua Đa-vít” là Con Thiên Chúa làm người để đền bù những ác quả của tội lỗi đó để đưa con người nối lại mối tương quan thân tình là con cái của Thiên Chúa.

 

Mời Bạn: Giám mục Robert Barron, nổi tiếng về truyền thông ở Mỹ, chia sẻ rằng 99% các tội lỗi của con người đến từ bệnh ảo tưởng “mình là chúa”. Ngài đề nghị các tín hữu trung thành dành 5-10 phút cầu nguyện mỗi ngày vì đó là phương thế để phá bỏ cái ảo tưởng bản thân tai hại nhờ đó thắt chặt mối tương quan thân mật của người con thảo với Cha trên trời là Thiên Chúa.

 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày tâm sự với Chúa, coi đó là việc không thể thiếu để vun đắp cho mối tương quan thân mật với Ngài.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết từ bỏ những ảo tưởng tự kiêu tự mãn cùng với những đam mê thấp hèn, để tâm hồn con được thanh thoát kết hiệp thân tình với Chúa.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4518
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  643
 Hôm qua:  2257
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12494688

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn