Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ năm tuần VIII Thường Niên (30/05/2024)

Lời Chúa thứ năm tuần VIII Thường Niên (30/05/2024)

Lời Chúa thứ năm tuần VIII Thường Niên (30/05/2024)

 

Bài Đọc Năm Lẻ: Hc 42, 15-25

Lời Chúa trong sách Huấn Ca

 

15Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa,
những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại.
Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người.
16Mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài,
vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo,
17các thánh của Đức Chúa
không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người.
Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện
cho vũ trụ được bền vững
(trước tôn nhan) vinh hiển của Người.
18Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế,
hiểu rõ toan tính của con người,
vì Đấng Tối Cao am tường tất cả
và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian.
19Người công bố dĩ vãng và tương lai
và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn.
20Không một ý nghĩ nào Người không thấu suốt,
chẳng một lời nào là bí ẩn đối với Người.
21Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại,
vì Người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở,
không cần thêm hay bớt điều gì
và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.
22Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao !
Những gì thấy được chỉ như một ánh lửa.
23Mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời
để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết,
và tất cả đều vâng phục Người.
24Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia ;
Người không làm gì dang dở.
25Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia,
nhìn ngắm vinh quang của Người, ai mà chán được ?

 

Đáp ca Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.6a)

 

Xướng 1: Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.3Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

 

Đáp. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.

 

Xướng 2: Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

 

Xướng 3: Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.7Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

 

Xướng 4: Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.9Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 8,12

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: 1 Pr 2, 2-5. 9-12

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

 

2 Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, 3 nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.

4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.

9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa ; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. 11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. 12 Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm, mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.

 

Đáp ca Tv 99,1-2.3.4.5 (Đ. c.2b)

 

Xướng 1: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,2phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Đáp. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo.

 

Xướng 2: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Xướng 3: Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Xướng 4: Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 8,12

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mc 10, 46-52

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mar-cô

 

46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Bất chấp sự cản trở của đám đông vây quanh Chúa Giê-su, anh mù Ba-ti-mê làm mọi cách để có thể giáp mặt Ngài: tới không được thì anh kêu lớn tiếng: “Lạy ông Giê-su, con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Bằng cách đó, anh đã được Chúa đoái nhìn: Ngài nghe tiếng anh kêu, gọi anh đến và chữa cho anh được thấy. Khao khát của anh cuối cùng cũng được đền đáp: không phải nhờ tiền bạc, sức lực, hay thế lực nào mà chỉ nhờ lòng tin kiên vững thể hiện qua những nỗ lực phi thường của anh. Lòng tin ấy tiếp tục được thể hiện qua việc anh “vất áo choàng lại, đứng phắt dậy và đến gần Ngài” để được chữa lành. Chưa hết, đức tin của anh không hề vụ lợi, kiểu hết rên quên thầy: Sau khi lành bệnh, anh tháp tùng theo Ngài trên con đường Ngài đi.

 

Mời Bạn: Bạn nhớ Chúa có nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc,” nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6). Đức tin không phải là cây đèn thần giúp giải quyết mọi nan đề của cuộc sống, mà là sức mạnh giúp bạn đứng vững trước mọi thử thách và vượt qua mọi nghịch cảnh. Bạn đã xác tín như vậy chưa? Mời bạn suy gẫm hành vi của anh mù Ba-ti-mê này để có xác tín như vậy, bạn nhé!

 

Sống Lời Chúa: Để thực hành niềm tin của mình, trước khi làm việc gì, bạn nhớ tới Chúa và xin Ngài thánh hoá việc bạn sắp thực hiện.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban ơn đức tin cho con, để con nhận biết Chúa và thờ phượng Chúa trong cuộc đời. Xin thêm lòng tin cho con, nhất là những lúc khó khăn. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3215
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  20
 Hôm nay:  562
 Hôm qua:  2257
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12494607

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn