Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ hai tuần X thường niên (10/06/2024)

Lời Chúa thứ hai tuần X thường niên (10/06/2024)

Lời Chúa thứ hai tuần X thường niên (10/06/2024)

 

Bài Đọc Năm Lẻ : 2 Cr 1, 1-7

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô Tông đồ gữi tín hữu Côrintô

 

1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và Ti-mô-thê là người anh em, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, cùng với mọi người trong dân thánh trong khắp miền A-khai-a. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. 4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. 5 Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. 6 Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. 7 Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.

 

Đáp ca Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.9a)

 

Xướng 1: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.3Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

 

Đáp. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

 

Xướng 2: Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

 

Xướng 3: Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

 

Xướng 4: Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.9Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

 

Tung hô Tin Mừng Mt 5,12a

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn 1 V 17, 1-6

Lời Chúa trong sách các vua quyển thứ nhất

 

Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền Galaad, tâu vua Acáp rằng: "Có Chúa là Ðấng hằng sống, Thiên Chúa dân Israel, mà tôi đứng trước tôn nhan! Trong những năm sắp tới, sẽ không có sương mà cũng không có mưa, nếu tôi không ra lệnh". Và Chúa đã phán cùng Êlia như sau: "Ngươi hãy bỏ nơi này, đi về hướng đông và ẩn náu tại suối Karit ở phía đông sông Giođan. Nơi đây ngươi sẽ uống nước suối, và Ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi". Vậy ông trẩy đi và làm như lời Chúa dạy. Ông đến ẩn náu tại suối Karit ở phía đông sông Giođan. Sáng sớm quạ đem cho ông bánh và thịt; ban chiều quạ cũng lại đem cho ông bánh và thịt, và ông uống nước suối.

 

Đáp ca : Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.2)

Xướng 1: Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ?2Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Đáp: Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

 

Xướng 2: Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.4Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

 

Xướng 3: Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.6Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

 

Xướng 4: Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.8Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

 

Tung hô Tin Mừng : Mt 5,12a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Ha-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 5, 1-12

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng :

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Có người nói, đến ba mươi tuổi người ta hướng đến ba mục đích, nhưng đến bốn mươi, chỉ còn nhắm hai, và ngoài năm mươi người ta chỉ nhắm đến một mục đích, rồi đến sáu mươi tuổi mới ngộ ra rằng đạt được hạnh phúc mới là mục đích của cuộc đời. Phải chăng suy nghĩ đó phản ánh não trạng tham vọng thực dụng, muốn chiếm hữu thật nhiều để hưởng thụ thật nhiều, thế rồi đến lúc nhận ra rằng mục đích tối hậu của cuộc đời mình không phải là những thứ đó, mà là phải đạt được hạnh phúc đích thực, thì đời mình đã xế chiều? Để giúp chúng ta khỏi bị lạc hướng, Chúa Giê-su ban cho chúng ta bộ chìa khoá mở ra tám cánh cửa dẫn vào hạnh phúc, đó là Tám Mối Phúc Thật. Chỉ cần một trong bộ tám chìa khoá đó là có thể mở ra cánh cửa dẫn vào hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu.

 

Mời Bạn: Người ta dễ lầm tưởng những niềm vui, khoái cảm, sự hưởng thụ cảm nhận được dễ dàng và tức thời trước mắt là đem lại hạnh phúc thật. Thế nhưng cũng dễ nhận thấy rằng những thứ “hạnh phúc” đó rất chóng qua, và một khi qua rồi, chúng để lại sự chán chường, trống rỗng. Tám mối phúc thật của Chúa thoạt xem có vẻ là đau khổ, bất hạnh, nhưng chúng lại là phương thế thanh luyện những gì cản trở để mở rộng cánh cửa dẫn vào cõi hạnh phúc tròn đầy và không bao giờ phai tàn.

 

Sống Lời Chúa: Chọn một mối phúc thật làm châm ngôn sống trong ngày.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa cho chúng con chìa khoá hạnh phúc từ đời này để mở cửa bước vào niềm vui tối hậu mai sau, xin cho chúng con sống trọn vẹn hạnh phúc chúng con lựa chọn.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4054
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  623
 Hôm qua:  2257
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12494668

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn