Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ bảy tuần XVIII thường niên (12/08/2023)

Lời Chúa thứ bảy tuần XVIII thường niên (12/08/2023)

Lời Chúa thứ bảy tuần XVIII thường niên (12/08/2023)

 

Bài Đọc: Dnl 6, 4-13

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật

 

4 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân rằng : “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 5 Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. 6 Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. 7 Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, 8 phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, 9 phải viết lên khung cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh em.

10 “Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đưa anh em vào đất Người đã thề với cha ông anh em, là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho anh em ; khi anh em được những thành lớn và đẹp mà anh em đã không xây, 11 những nhà đầy mọi thứ của cải mà anh em đã không tích trữ, những bể nước có sẵn mà anh em đã không đào, những vườn nho và vườn ô-liu mà anh em đã không trồng ; khi anh em được ăn uống thoả thuê, 12 thì phải ý tứ đừng quên Đức Chúa, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 13 Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Đấng anh em phải kính sợ ; chính Người là Đấng anh em phải phụng thờ ; anh em sẽ nhân danh Người mà thề.”

 

Đáp ca Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51ab (Đ. c.2)

 

Xướng 1: Con yêu mến Ngài,
lạy Chúa là sức mạnh của con ;3alạy Chúa là núi đá, là thành luỹ,
là Đấng giải thoát con.

 

Đáp. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.

 

Xướng 2: Lạy Thiên Chúa con thờ,
là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng,
là thành trì bảo vệ.4Tôi kêu cầu Chúa
là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,
và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.

 

Xướng 3: Đức Chúa vạn vạn tuế !
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,51abChúa ban nhiều chiến thắng lớn lao
cho Đức Vua chính Người đã lập.

 

Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1,10

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn:  Kb 1, 12 - 2, 4

Lời Chúa trong sách Tiên tri Khabacúc.

 

112Lạy Đức Chúa, từ muôn thuở, Ngài chẳng là Đức Chúa,
là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con,
là Đấng Bất Tử sao ?
Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử
mà Ngài đã đặt dân Can-đê lên.
Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt
mà Ngài đã cho nó được mạnh sức.
13Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền
không thể chịu được điều gian ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng,
tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh
khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình ?
14Ngài xử với con người như với cá biển,
như côn trùng không người trông coi.
15Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả,
nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng.
16Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài.
Chính nhờ những thứ ấy
nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào.
17Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc
chẳng một chút xót thương.
21Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ
canh chừng xem Người nói với tôi điều gì
và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao !
2Đức Chúa trả lời và nói với tôi : “Hãy viết lại thị kiến
và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.
3Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.
Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,
chứ không làm cho ai thất vọng.
Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,
vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.
4Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,
còn người công chính thì sẽ được sống,
nhờ lòng thành tín của mình.”

 

Đáp ca Tv 9,8-9.10-11.12-13 (Đ. c.11b)

 

Xướng 1: Chúa ngự trị ngàn đời,
Người lập toà xét xử.9Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,
cai trị muôn dân theo đường chính trực.

 

Đáp. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

 

Xướng 2: Chúa là thành che chở người bị áp bức,
là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.11Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy,
vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

 

Xướng 3: Đàn ca lên mừng Chúa, Đấng ngự giữa Xi-on,
tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người.13Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi,
tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.

 

Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1,10

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 17, 14-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu                              

 

14 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói : “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” 17 Đức Giê-su đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi.” 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

 

19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” 20 Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

 

Suy Niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa)

 

Chúa Giê-su sai các môn đệ ra đi, Ngài cũng trang bị cho các ông quyền năng: Các ông chữa được nhiều bệnh nhân, trừ được nhiều quỉ (Mc 6,13). Có lần các ông còn hớn hở ‘báo cáo thành tích’: “Nghe danh Thầy, cả ma quỉ cũng phải khuất phục chúng con” (Lc 10,17). Thế mà lần này thì thật bẽ mặt; các ông bó tay trước một ca hóc búa: một bé trai bị quỉ ám kinh phong mà các ông không chữa được. Hoá ra đâu phải được Chúa ban cho quyền năng rồi cứ sử dụng nó như một thứ bùa chú, máy móc mà được. Để cho quyền năng Chúa thực sự hoạt động, cần phải có lòng tin. Và lòng tin thì được nuôi dưỡng bằng việc ăn chay và cầu nguyện (x. Mt 17,21). Chúa Giê-su khiển trách các môn đệ cứng lòng tin là vì lý do đó.

 

Mời Bạn: Có một mối tương quan rõ rệt giữa lòng tin và việc ăn chay cầu nguyện. Ở đâu việc cầu nguyện bị coi như việc phí giờ vô ích, còn ăn chay là một thứ khổ chế hành xác lạc hậu, ở đó niềm tin ngày càng phai lạt đi. Và cũng ở những nơi đó chứng “kinh phong” thời đại – lối sống hưởng thụ thác loạn, bất công, bạo hành – tha hồ hoành hành không còn thuốc chữa. Bạn có bao giờ tự vấn lương tâm: Phải chăng vì tôi chưa có lòng tin vững mạnh chưa sống tinh thần chay tịnh và cầu nguyện mà thế giới ngày nay còn xa rời Tin Mừng của Đức Ki-tô như thế?

 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút để tâm sự với Chúa về nỗi nhức nhối của bạn trước những tệ nạn xã hội hiện nay.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm được nỗi đau của Chúa trước sự cứng lòng của thế hệ chúng con để chúng con hoán cải chính mình và tha nhân.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4620
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  22
 Hôm nay:  2118
 Hôm qua:  3013
 Tuần trước:  25658
 Tháng trước:  126822
 Tất cả:  11899334

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn