Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ ba tuần VII thường niên (21/05/2024)

Lời Chúa thứ ba tuần VII thường niên (21/05/2024)

Lời Chúa thứ ba tuần VII thường niên (21/05/2024)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ: Hc 2, 1-13

Lời Chúa trong Sách Huấn Ca

 

1Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.
2Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.
3Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.
4Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
5Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.
6Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.
7Hỡi ai kính sợ Đức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.
8Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.
9Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.
10Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem :
nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ ?
Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi ?
Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể ?
11Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót :
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.

 

Đáp ca Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (Đ. x. c.5)

 

Xướng 1: Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.4Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

 

Đáp.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

 

Xướng 2: Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.19Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy.

 

Xướng 3: Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.28Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

 

Xướng 4: Chính nhân được Chúa thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.40Chúa phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.

 

Tung hô Tin Mừng Gl 6,14

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn:  Gc 4, 1-10 

Lời Chúa trong thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 

1 Anh em thân mến, bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em ? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao ? 2 Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết ; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin ; 3 anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.

4 Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng : yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao ? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa. 5 Hay các người nghĩ rằng lời Kinh Thánh sau đây là vô nghĩa : Thần Khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta, ước muốn đến phát ghen lên ? 6 Nhưng ân sủng Người ban còn mạnh hơn ; vì thế, có lời Kinh Thánh nói : Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 7 Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ ; chúng sẽ chạy xa anh em. 8 Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch ; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can. 9 Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy khóc lóc than van. Chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn. 10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên.

 

Đáp ca Tv 54,7-8.9-11a.23 (Đ. c.23a)

Xướng 1: Con tự nhủ : “Phải chi được đôi cánh bồ câu
để bay bổng tìm nơi an nghỉ !8Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời,
vào ở trong sa mạc.

 

Đáp Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa,
Người sẽ đỡ đần cho.

 

Xướng 2: Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng.”10Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn.
Làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng,11avì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng.

 

Xướng 3: Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa,
Người sẽ đỡ đần cho,
chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.

 

Tung hô Tin Mừng Gl 6,14

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mc 9, 30-37

Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mar-cô

 

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Các chính thể độc tài thường xiết chặt việc kiểm duyệt để chỉ lọc ra những thông tin kinh tế, xã hội, chính trị… có lợi nhằm tránh những căng thẳng, hoang mang, xáo trộn,… có thể xảy ra. Điều này khiến ta khó có được cái nhìn chân thực về thực tại. Chúa Giê-su thì khác hẳn, Ngài thẳng thắn nói rõ sự thật với những ai muốn theo Ngài. Ngài không muốn người ta hiểu sai về bản chất con người, sứ mệnh, bổn phận thi hành theo ý Chúa Cha của Ngài. Vì thế, dù bị người khác – ngay cả các môn đệ – không đồng tình, Ngài vẫn tiên báo cuộc Khổ nạn với những điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến cho mình, thế nhưng lại kèm theo lại một kết thúc có hậu: cuộc phục sinh khải hoàn. Nói trước như vậy để các ông không vấp ngã, hoảng sợ, nhưng chuẩn bị tinh thần đón nhận, rồi dần dần đi vào cuộc phục sinh với Thầy mình. 

 

Mời Bạn: Đã hiểu biết thân phận, sứ mạng của Chúa Giê-su rồi, liệu bạn có dám chấp nhận dấn thân cho Ngài trong tư cách là Ki-tô hữu hay không? 

 

Sống Lời Chúa: Với tư cách Ki-tô hữu ấy, bạn sẽ gặp nhiều sự chống đối, hiểu lầm, bị loại trừ bởi xã hội, bạn bè và ngay cả người thân trong gia đình mình nữa. Nhưng bạn cũng được an ủi rất nhiều, vì “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,21). 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gọi con làm môn đệ Chúa. Ước chi lời dạy và gương sáng của Chúa thúc đẩy con hăng say dấn bước trên con đường theo Chúa cho đến cùng. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4733
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  632
 Hôm qua:  2257
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12494677

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn