Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Lễ Kính Thánh Ba-na-ba Tông Đồ (11/06)

Lời Chúa Lễ Kính Thánh Ba-na-ba Tông Đồ (11/06)

Lời Chúa Lễ Kính Thánh Ba-na-ba Tông Đồ (11/06)

 

Bài Đọc: Cv 11, 21b-26; 13,1-3

Lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ

 

11 21b Hồi ấy, có một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.

22 Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a. 23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. 24 Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Và đã có thêm rất nhiều người theo Chúa.

25 Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô. 26 Tìm được rồi, ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu.

13 1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo : “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

 

Đáp ca Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.2b)

 

Xướng 1: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

 

Đáp. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.

 

Xướng 2: Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

 

Xướng 3: Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

 

Xướng 4: Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.6Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương !

 

Tung hô Tin Mừng x. Mt 28,19a.20b

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 10, 7-13

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

 

11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Đâu là cốt lõi của lời rao giảng mang tính định hướng cho toàn bộ sứ vụ mà Đức Ki-tô giao phó cho các tông đồ? Khi khởi đầu cuộc sống công khai, Đức Giê-su đã rao giảng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Trong suốt ba năm cuộc sống công khai, Đức Giê-su vẫn miệt mài thực hiện lời rao giảng này. Và hôm nay sai các tông đồ ra đi Ngài nhắc lại lệnh truyền cốt lõi đó: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần.” Thật vậy, mục tiêu của sứ vụ của Người là thiết lập Nước Trời ngay giữa lòng thế giới, để nó tiếp tục triển nở cho đến khi hoàn thành chung cuộc trong ngày quang lâm. Đó là vương quốc của sự thánh thiện, hạnh phúc và bình an đích thực. Đó là Tin Mừng của ơn cứu độ mà Đức Giê-su sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống mình.

 

Mời Bạn: Xây dựng và rao giảng Triều Đại Thiên Chúa là mục tiêu tối hậu của công cuộc loan báo Tin Mừng. Điều này bao hàm toàn bộ ý nghĩa của đời sống Ki-tô hữu, vì chính Đức Giê-su đã mời gọi: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài” (Mt 6,33). Muốn xây dựng Nước Trời, Ki-tô hữu cần thực thi sứ vụ chữa lành, cứu sống (c. 8), và trao ban bình an cho người khác (c. 12).

 

Sống Lời Chúa: Xây dựng Triều Đại Thiên Chúa bằng cách làm những việc nhỏ hằng ngày để phục vụ cho công ích.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chung tay rao giảng và xây dựng Nước Trời. Nhờ đó, nhiều người sẽ lãnh nhận niềm vui và bình an của Chúa ngay trong cuộc sống tại thế này.

 

Trích Dẫn 01 câu Lời Chúa Trong Ngày:

 

 

Hay bài Tin Mừng mùa thường niên Mt 5, 33-37

 

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không thì phải nói ‘không’ ; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

 

Suy niệm:

(Trích trong 05 phút Lời Chúa )

Hôm qua Đức Giêsu kiện tòan điều răn thứ sáu và thứ chín, thì hôm nay Ngài tiếp tục kiện tòan điều răn thứ hai và thứ bảy cấm thề gian nói dối. Có một điều trong cuộc sống hàng ngày là người sợ mất lòng nhau, nên họ thường hay nói “ thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng ” . Chính vì vậy mà họ không chịu nói với nhau bằng sự thật. Cho nên ngừơi ta thường nhờ vào điểm tựa nào đó để thề . Như vậy Chúa muốn dạy chúng ta đừng thề nguyền gì cả . Vì thề là dấu hiệu của sự gian dối và không tin nhau. Do đó chúng ta có thì nói có. Còn không thì nói không. Vì sự thật thì không cần thề.

 

Sống lời Chúa: Hãy sống trong sự thật

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin ban Chúa Thánh Thần để thúc đẩy mỗi người chúng con biết sống theo sự thật. Như Chúa là Đấng Chân Thật Amen 


Trở lại      In      Số lần xem: 5123
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  693
 Hôm qua:  2257
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12494738

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn