Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa lễ Đức Mẹ Mân Côi 07/10

Lời Chúa lễ Đức Mẹ Mân Côi 07/10 

Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

 

Bài Đọc: Cv 1, 12-14

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ

 

12 Sau khi Đức Giê-su được rước lên trời, các Tông Đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. 13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. 14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

 

Đáp ca: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (Đ. c.49) 

 

Xướng 1: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Đáp: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

 

Xướng 2: Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

 

Xướng 3: Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Xướng 4: Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Xướng 5: Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

 

Bài đọc 2: Gl 4, 4-7

Lời Chúa trong thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galát

 

4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng: x. Lc 1,28

Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Al-lê-lu-ia.

 

Bài Tin Mừng: Lc 1, 26-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

 

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

 

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

 

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

 

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

 

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

 

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Suy Niệm:

Chúa Nhật Kính Trọng Thể

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Những lần hiện ra tại Lộ Đức hay tại Fatima, Đức Mẹ luôn nhắn nhủ hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Quả thật, chuỗi kinh Mân Côi là chuỗi kinh ngọc ân phúc quý giá vì từng kinh, từng mầu nhiệm được suy gẫm trong chuỗi Mân Côi là lời kinh Chúa Giê-su dạy, lời chào của thiên sứ, là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng… Mẹ đã từng dự phần vào những biến cố mầu nhiệm ấy với Chúa Giê-su trong cuộc sống “xin vâng” của Mẹ. Qua chuỗi kinh Mân Côi, chúng ta được sống, được tham dự vào những mầu nhiệm đó cùng với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Thế và cũng là Mẹ của chúng ta.

 

Mời Bạn: Chuỗi Mân Côi, kho tàng ân phúc đó có khi đang bị lãng quên. Đó là khi bạn và tôi không còn siêng năng lần chuỗi Mân Côi nữa; hay ngược lại có khi chúng ta lần chuỗi vội vàng, tính đếm cho đủ số lượng mà không kịp suy gẫm để Lời Chúa thấm nhập tâm hồn giúp chúng ta hoán cải đời sống. Một khi kết hiệp sâu xa với mầu nhiệm cuộc sống nhập thể của Chúa Giê-su cũng như cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, chúng ta cũng sẽ được chung phần ân phúc muôn đời với Ngài.

 

Sống Lời Chúa: Trong tháng Mân Côi này, bạn quyết tâm siêng năng lần chuỗi, đồng thời khi lần chuỗi, dành khoảnh khắc thinh lặng suy gẫm mầu nhiệm qua lời kinh mình đang đọc.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban Mẹ Ma-ri-a cho chúng con. Xin Chúa cho con siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cùng với Mẹ, chúng con bước qua từng chặng đường Vui, Sáng, Thương, Mừng, hầu đem lại những ơn ích thiêng liêng cho tha nhân và cho chính chúng con. Amen.

 

Suy niệm:

Lễ Chính Ngày (07/10)

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Ma-ri-a là một cái tên rất phổ thông tại Do Thái. Ngay trong các trang Tân Ước, đã có nào là Ma-ri-a Mác-đa-la (Lc 8,2), rồi em gái của Mác-ta ở Bê-ta-ni-a (Ga 11,1), mẹ của Mác-cô (Cv 12,12), và mẹ của Gia-cô-bê và Giu-se (Mt 27,56)… Thế nhưng chỉ có trinh nữ Ma-ri-a ở Na-da-rét được sứ thần Gáp-ri-en đến và chào kính cách đặc biệt: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.” “Đấng đầy ân sủng” là danh hiệu của Mẹ, là tên riêng Thiên Chúa đặt cho Mẹ. Ân sủng ở đây chính là lòng ưu ái Thiên Chúa dành cho Mẹ và cũng từ đây nhân loại sống trong bầu khí đầy ân sủng. Mẹ đã bối rối vì không hiểu “lời chào ấy có ý nghĩa gì”. Chỉ khi sứ thần xác quyết: “Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” Mẹ không còn nghi ngại gì, dù chưa thấu hiểu, về sứ mạng Chúa dành cho Mẹ trong trong công trình cứu độ. Và Mẹ đã vững lòng đón nhận tất cả với lời thưa “xin vâng”.

 

Mời Bạn: Chúa không giải đáp mọi thắc mắc cho chúng ta. Chúa ban ân sủng đồng thời mời gọi chúng ta tham gia vào sứ mạng cứu độ. Theo gương Mẹ sẵn sàng phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình trong tay Chúa và đáp lại lời Chúa mời gọi trong ân sủng của Ngài.

 

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ, bạn ghi nhớ những biến cố trong cuộc sống và “suy đi nghĩ lại trong lòng” nhờ đó khám phá thánh ý Chúa và đáp lại bằng lời thưa xin vâng.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ vâng nghe Lời Chúa và phó thác cuộc đời chúng con để trở thành dụng cụ tốt cho Chúa sử dụng trong chương trình của Chúa, để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Amen.

 

Trích Dẫn 01 câu Lời Chúa Trong ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 22055
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  3282
 Hôm qua:  2019
 Tuần trước:  25348
 Tháng trước:  91724
 Tất cả:  12152617

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn