Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Lễ Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời (15/08/2023)

Lời Chúa Lễ Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời (15/08/2023)

Lời Chúa Lễ Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời (15/08/2023) 

 

Các Bài Đọc Lễ Vọng (chiều 14/08)

 

Bài Đọc 1: 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2

Lời Chúa trong sách Sử Biên Niên quyền thứ nhất.

 

15 3 Ngày ấy, vua Đa-vít triệu tập toàn thể Ít-ra-en về Giê-ru-sa-lem để rước Hòm Bia của Đức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. 4 Vua cũng tập hợp con cháu ông A-ha-ron và các thầy Lê-vi. 15 Con cháu Lê-vi mang Hòm Bia Thiên Chúa đúng như ông Mô-sê đã truyền theo lệnh của Đức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai.

 

16 Vua Đa-vít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca.

 

16 1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. 2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đa-vít nhân danh Đức Chúa chúc phúc cho dân.

 

Đáp ca Tv 131,6-7.9-10.13-14 (Đ. c.8)

 

Xướng 1: Này đây khi ở Ép-ra-tha,
chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia,
chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a.7Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,
phủ phục trước bệ rồng.

 

Đáp. Lạy Chúa, xin đứng dậy,
để cùng với hòm bia oai linh Chúa,
ngự về chốn nghỉ ngơi.

 

Xướng 2: Ước chi hàng tư tế của Ngài
mặc lấy sự công chính,
kẻ hiếu trung với Ngài
được cất tiếng hò reo.10Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa,
xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

 

Xướng 3: Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.14Người phán :
Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

 

Bài Đọc 2: 1 Cr 15,54b-57

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô

 

54b Thưa anh em, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng ! 55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

 

Tung hô Tin Mừng Lc 11,28

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Lc 11,27-28

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca.

 

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

 

Các Bài Đọc Lễ Chính Ngày (15/08)

 

Bài Đọc I : Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab

Lời Chúa trong sách Khải Huyền 

 

11 19a Tôi là Gio-an, tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.

12 1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6a Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc ; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. 10ab Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời :

 

“Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính.”

 

Đáp ca Tv 44,10.11-12.16 (Đ. x. c.10b)

 

Xướng 1: Hàng cung nữ, có những vì công chúa,
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

 

Đáp. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương
điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ô-phia.

 

Xướng 2: Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.12Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy : “Người là Chúa của bà.”

 

Xướng 3: Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

 

Bài Đọc II: 1 Cr 15,20-27 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô

 

20 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.

 

25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.

 

Tung hô Tin Mừng

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Đức Ma-ri-a được rước lên trời, muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Allê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Lc 1,39-56

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

 

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Ma-ri-a đã không đóng cửa ở nhà để lo toan về những khó khăn, phiền toái, kể cả mối hiểm nguy đến tính mạng kéo theo từ việc mình thụ thai một cách diệu kỳ. Nhưng Đức Ma-ri-a đã chỗi dậy, “vội vã lên đường” đến thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét. Thay vì loay hoay dồn mọi bận tâm vào vấn đề của mình, Mẹ lại nghĩ đến người chị họ lớn tuổi đang mang thai được sáu tháng, nghĩ đến những khó khăn bận rộn mà vợ chồng ông bà Da-ca-ri-a đang tất bật chuẩn bị để đón người con sắp chào đời. Đức Ma-ri-a đã không để cho những khó khăn làm mình nhụt chí hay sợ hãi. Có thể nói, chính tình yêu dành cho người chị họ đã khiến Mẹ không thể chỉ bo bo nghĩ đến vấn đề của mình nhưng biết nghĩ đến người khác và không ngần ngại đến giúp bà chị họ.

 

Mời Bạn: Thông thường theo tính tự nhiên, người ta chỉ nhìn đến những vấn đề của mình mà thiếu đi sự quan tâm đến những người xung quanh mình. Vì thiếu tình yêu dành cho tha nhân, người ta không còn đủ rộng lòng để quan tâm, nâng đỡ, chia sẻ với người khác. Đức Ma-ri-a là khuôn mẫu, là lời mời gọi cho chúng ta biết bỏ đi những toan tính ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa để noi theo gương sống của Mẹ mở lòng ra với tha nhân.

 

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng phục vụ tha nhân, những người đang cần sự trợ giúp ngay cả khi họ chưa ngỏ lời xin giúp đỡ.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ khiến chúng con nhiều khi chỉ quan tâm đến mình mà chưa mở lòng ra với tha nhân. Xin cho chúng con biết học theo mẫu gương của Mẹ. Nhờ đó, chúng con dám can đảm rộng lòng giúp đỡ tha nhân khi họ cần đến. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 7769
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  24
 Hôm nay:  1976
 Hôm qua:  3013
 Tuần trước:  25658
 Tháng trước:  126822
 Tất cả:  11899192

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn