Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ sáu Tuần Thánh (02/04/2021)

Lời Chúa thứ sáu Tuần Thánh (02/04/2021)

Lời Chúa thứ sáu Tuần Thánh (02/04/2021)

 

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

 

Bài Đọc I : Is 52,13- 53,12

Bài ca người Tôi Trung - Bài thứ tư

Lời Chúa trong sách tiên tri I-sai-a

 

52 13 Có lời Đức Chúa phán :

Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.

14Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa,
15cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.

531Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được ?
Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai ?
2Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
3Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.
4Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.
5Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
6Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.
7Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca ;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.
8Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới ?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.
9Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.
10Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.
11Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
12Vì thế, Ta sẽ ban cho người
muôn người làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
người sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì người đã hiến thân chịu chết,
đã bị liệt vào hàng tội nhân ;
nhưng thực ra, người đã mang lấy tội muôn người
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.

 

Đáp ca Tv 30,2 và 6.12-13.15-16.17 và 25 (Đ. Lc 23,46)

 

Xướng 1: Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con.6Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.

 

Đáp. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

 

Xướng 2: Con đã nên trò cười cho thù địch
và cho cả hàng xóm láng giềng.
Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.13Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,
con hoá thành đồ hư vất bỏ.

 

Xướng 3: Con tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa,
dám thưa rằng : Ngài là Thượng Đế của con.16Số phận con ở trong tay Ngài.
Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ,
khỏi người bách hại con.

 

Xướng 4: Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.25Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

 

Bài Đọc II: Dt 4, 14-16; 5,7-9

Lời Chúa trong thư Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Do-thái

 

14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

7 Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. 8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; 9 và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

 

Tung hô Tin Mừng

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

Bài Thương Khó Đức Chúa Giê-su: Ga 18, 1-19,42

 

Mời các bạn click vào đường link dưới đây để nghe và theo dõi bài thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan.

 

 

Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 04/2021)

 

Thập giá là điều mà “người Do Thái cho là ô nhục, dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23), thì qua cái chết của Đức Giê-su, đã biến thành thánh giá, biểu tượng của tình yêu tha thứ và đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. “Đứng gần thập giá Chúa Giê-su” những người môn đệ Chúa được Mẹ Ngài là Mẹ của mình, trở nên một với nhau trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh.

 

Mời Bạn: Trên con đường đời của bạn không thiếu thập giá. Mỗi khi gặp đau khổ trong đời, bạn nhìn lên Thập giá Chúa Giê-su để học với Ngài: “Dầu là Con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). Chúa Giê-su đã trải qua tất cả những khổ đau. Ngài hiểu bạn và yêu thương bạn. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Đến với Ngài, bạn sẽ có thêm sức mạnh nội tâm để đón nhận thập giá Chúa gửi đến, và bạn sẽ nhận ra thánh ý Chúa: “Đau khổ quả là điều hữu ích để cho con học biết thánh chỉ Ngài” (Tv 119,71). Và Ngài đã chẳng kêu gọi bạn: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” đó sao (Lc 9,23)?

 

Sống Lời Chúa: Đón nhận cách vui tươi những thập giá tự nhiên xảy đến cho bạn (những vất vả do công việc, khó chịu do thời tiết, do người khác làm phiền…) thay vì than vãn, bực tức…

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời con và phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.

 

Kính mời bạn đọc tham khảo các lễ nghi phụng vụ và ngoài phụng vụ thứ sáu Tuần Thánh theo các đường link dưới đây:

 

Kính thờ Thánh Giá chiều thứ sáu

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 7733
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  118
 Hôm qua:  2524
 Tuần trước:  30585
 Tháng trước:  110022
 Tất cả:  8819052

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn