Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh - Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  - Giuse Nguyễn Ngọc Thông. -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ năm tuần II Thường Niên (19/01/2023)

Lời Chúa thứ năm tuần II Thường Niên (19/01/2023)

Lời Chúa thứ năm tuần II Thường Niên (19/01/2023)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ: Dt 7, 25 - 8, 6

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do-thái.

 

25 Thưa anh em, Đức Giê-su có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.

26 Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến : một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. 27 Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác : mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân ; phần Người, Người đã dâng chính mình, và chỉ dâng một lần là đủ. 28 Vì Luật Mô-sê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.

 

8 1 Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này : chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời. 2 Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên. 3 Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế, cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm ; vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng. 4 Vậy, giả như Đức Giê-su ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như Luật truyền. 5 Những người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Mô-sê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng : Hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.

6 Nhưng hiện nay, Đức Giê-su được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn ; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn.

 

Đáp ca Tv 39,7-8a.8b-9.10.17 (Đ. x. c.8a và c.9a)

 

Xướng 1: Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,8acon liền thưa : “Này con xin đến !”

 

Đáp .Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

 

Xướng 2: Trong sách có lời chép về con9rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.”

 

Xướng 3: Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

 

Xướng 4: Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !”

 

Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1,10

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất.

 

18 6 Ngày ấy, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. 7 Phụ nữ vui đùa ca hát rằng :

“Vua Sa-un hạ được hàng ngàn,
ông Đa-vít hàng vạn.”

8 Vua Sa-un giận lắm, và bực mình vì lời ấy. Vua nói : “Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi !” 9 Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn Đa-vít với con mắt ghen tị.

19 1 Vua Sa-un nói với ông Giô-na-than, con vua, và với toàn thể triều thần về ý định giết ông Đa-vít. Nhưng ông Giô-na-than, con vua Sa-un, lại rất có cảm tình với ông Đa-vít. 2 Ông Giô-na-than báo cho ông Đa-vít rằng : “Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. 3 Phần tôi, tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn, tôi sẽ nói với cha tôi về anh. Thấy thế nào, tôi sẽ báo cho anh.”

4 Ông Giô-na-than gặp vua Sa-un, cha mình, và nói tốt cho ông Đa-vít. Ông nói với vua : “Xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ ngài là Đa-vít, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động của anh là điều rất lợi cho ngài. 5 Anh đã liều mạng hạ tên Phi-li-tinh, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Ít-ra-en. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô tội, mà vô cớ giết Đa-vít ?” 6 Vua Sa-un nghe theo lời ông Giô-na-than, vua thề rằng : “Có Đức Chúa hằng sống, ta thề : nó sẽ không bị giết.” 7 Ông Giô-na-than gọi ông Đa-vít đến và thuật lại tất cả những điều ấy ; rồi dẫn ông Đa-vít đến với vua Sa-un, và ông Đa-vít lại phục vụ vua như trước.

 

Đáp ca Tv 55,2-3a.9-10ab.10c-11.12-13 (Đ. c.5bc)

 

Xướng 1: Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.3aĐịch thù con giày xéo suốt ngày,
bè lũ tấn công nhiều vô kể.

 

Đáp. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.

 

Xướng 2: Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.
Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách ?10abĐịch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu.

 

Xướng 3: Tôi biết rằng : Thiên Chúa ở bên tôi.11Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người ;
tôi ca tụng lời Chúa.

 

Xướng 4: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi ;
phàm nhân làm gì nổi được tôi ?13Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,
lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài.

 

Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1,10

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mc 3, 7-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mar-cô

 

7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 01/2023)

 

Theo như Tin Mừng mô tả, dân chúng gần xa, có những người ở cách xa hàng trăm dặm, lũ lượt đi bộ đến với Chúa Giê-su để nghe Người giảng dạy và để được chữa lành. Cảnh tượng này hiện thực điều các tiên tri báo trước về thời thiên sai, thời muôn dân nô nức tiến về nhà Chúa. Đó cũng là hình ảnh đoàn dân mới của Thiên Chúa, ở mọi nơi, mọi thời được Lời Chúa quy tụ. Thiên Chúa không loại trừ ai. “Bất kỳ ai kính sợ Thiên Chúa và thực thi điều chính trực đều được Thiên Chúa tiếp nhận.” Ngài muốn “thánh hóa và cứu độ họ không như những cá nhân riêng rẽ” nhưng muốn kết hợp họ thành một dân tộc là dân Thiên Chúa. Vì thế, ai cũng được mời gọi gia nhập đoàn dân của Thiên Chúa, sống dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô cùng hiệp thông với nhau trong Chúa Thánh Thần. (x. Vatican II, Hiến chế Giáo Hội, số 9).

 

Mời Bạn: Trong Hội Thánh, mọi người không còn là người dưng xa lạ với nhau nhưng là anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa (x. Ep 2,19). Tất cả cùng chia sẻ sức sống, sứ mệnh của Hội Thánh, cùng đồng cảm, yêu mến, bênh vực Hội Thánh.

 

Sống Lời Chúa: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thư Chung năm 2022 của HĐGMVN, mọi người cùng nhau củng cố sự hiệp thông trong Dân Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh Thể, hoán cải và làm việc bác ái.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho Hội Thánh Chúa trở thành mái nhà chung, nơi muôn người tìm đến nương thân, trú ngụ. Xin cho con biết dùng các ơn các huệ Chúa ban để dấn thân phục vụ Hội Thánh.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4963
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  2690
 Hôm qua:  1704
 Tuần trước:  28441
 Tháng trước:  92447
 Tất cả:  11628638

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn