Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ hai Tuần XI Thường Niên (15/06/2020)

Lời Chúa Thứ hai Tuần XI Thường Niên (15/06/2020)

Lời Chúa Thứ hai Tuần XI Thường Niên (15/06/2020)

 

Bài Đọc Năm Lẻ : 2 Cr 6, 1-10

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô

 

Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành; bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết; coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn:  1 V 21, 1-16

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất

 

1 Hồi đó, ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. 2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng : “Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc.” 3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp : “Xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài !”

 

4 Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người Gít-rơ-en đã nói với vua : “Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua.” Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống gì. 5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua : “Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy ?” 6 Vua trả lời : “Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rơ-en và bảo nó : Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói : ‘Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được’.” 7 Bấy giờ hoàng hậu I-de-ven nói với vua : “Vua cai trị Ít-ra-en hay thật ! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên ! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người Gít-rơ-en.”

 

8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thư, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Na-vốt. 9 Trong thư bà viết rằng : “Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 10 Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó : ‘Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua.’ Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết.”

 

11 Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà I-de-ven như trong thư bà đã viết gửi cho họ. 12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 13 Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng : “Na-vốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua.” Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết. 14 Họ sai người đi nói với bà I-de-ven : “Na-vốt đã bị ném đá chết.” 15 Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì bà nói với vua A-kháp : “Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi.” 16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.

 

Đáp ca : Tv 5,2-3.5-6a.6b-7 (Đ. c.2b)

 

Xướng 1: Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.3Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,
xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

 

Đáp: Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.

 

Xướng 2: Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
ác nhân đâu được ở với Ngài,6atrước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững !

 

Xướng 3: Ngài ghét những kẻ làm điều ác.diệt trừ bọn điêu ngoa,
kinh tởm lũ giết người,
gớm ghê phường giảo quyệt.

 

Tung hô Tin Mừng Tv 118,105

Alleluia Alleluia:. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Alleluia

 

Bài Tin Mừng: Mt 5, 38-42

Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát thêu

 

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

 

Suy niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 06/2020)

 

Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” của Do Thái nhắc người ta nhớ đến một bộ luật cổ hơn, luật Hammurabi của người Babylon (trước Công nguyên hơn 2000 năm), xem ra còn tiến bộ hơn luật tru di tam tộc của thời phong kiến hay luật báo thù Vendetta nơi xứ sở của Mafia. Những bộ luật như thế tưởng chừng chỉ là chuyện của thiên niên kỷ trước. Thế nhưng những người muốn bảo vệ cho nền công lý của thế giới ngày nay xem chừng vẫn khó chấp nhận với Lời Chúa hôm nay: “Đừng chống cự người ác”. Những vụ khủng bố cùng những cuộc trả đũa, trừng phạt nói lên quan điểm này, một quan niệm khó tương hợp với giáo huấn của Tin Mừng. Thế nhưng nếu muốn tìm một câu Phúc Âm gồm tóm được nét tinh tuý nhất của nền luân lý Ki-tô giáo thì đây chính là một câu điển hình.

 

Mời Bạn: Muốn xây dựng nền văn minh tình thương cho thế giới hôm nay thì phải dám dũng cảm áp dụng bộ luật khoan dung mà Chúa Ki-tô công bố ngày hôm nay. Và phải áp dụng trước hết nơi bản thân mình.

 

Chia sẻ: Thảo luận sứ điệp hoà bình năm 2002 của ĐTC Phan-xi-cô chủ đề: Muốn có hoà bình phải có công lý, muốn có công lý, phải có thứ tha.

 

Sống Lời Chúa: Có ai đang làm thiệt hại bạn hoặc xúc phạm bạn ư? Bạn hãy tha thứ cho người ấy.

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha, riêng câu: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” xin bạn đọc thật chậm và đọc với tất cả tâm tình

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3377
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  23
 Hôm nay:  1204
 Hôm qua:  5213
 Tuần trước:  35119
 Tháng trước:  99976
 Tất cả:  7889473

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn