Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ hai tuần III Mùa Chay (08/03/2021)

Lời Chúa thứ hai tuần III Mùa Chay (08/03/2021)

Lời Chúa thứ hai tuần III Mùa Chay (08/03/2021)

 

Bài Đọc: 2 V 5, 1-15a

Lời Chúa trong sách các vua quyển thứ hai

 

1 Ngày ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. 3 Nó nói với bà chủ : “Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi !” 4 Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông : “Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này.” 5 Vua A-ram bảo : “Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en.” Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi. 6 Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư viết : “Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hủi.” 7 Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói : “Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi ? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta.”

8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua : “Sao vua lại xé áo mình ra ? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en.” 9 Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. 10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông : “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.” 11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói : “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. 12 Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao ? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao ?” Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. 13 Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói : “Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm ? Phương chi ngôn sứ chỉ nói : Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch !” 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

15a Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : “Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en.”

 

Đáp ca Tv 41,2.3 ; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,3)

 

Xướng 1: Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.

 

Đáp. Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

 

Xướng 2: Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

 

Xướng 3: Xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi
về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

 

Xướng 4: Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

 

Tung hô Tin Mừng x. Tv 129,5 và 7

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người ; bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Bài Tin Mừng: Lc 4, 24-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 

24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

 

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

 

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 03/2021)

 

“Chùm khế ngọt quê hương” lại có vị đắng trong ngày Đức Giê-su về Na-da-rét “hiển đạt vinh qui.” Dù phục Chúa “sát đất” về những lời giảng dạy, nhưng người đồng hương lại không đón nhận Người, do họ có thiên kiến về nguồn gốc của Người. Họ tưởng họ biết rõ thân thế, tông ti họ hàng của Người: Là bác thợ, con bà Ma-ri-a và bác thợ Giu-se trong làng. Chính cái “biết” đầy định kiến ấy khiến họ vấp ngã, không nhận ra căn tính Cứu Thế nơi Người. Do đó, họ đã để vụt mất ơn cứu độ từ người đồng hương ‘cận mà không thân’, để rồi cơ hội ấy được chuyển sang dân ngoại, tiêu biểu qua hình ảnh ông Na-a-man và bà góa thành Xa-rép-ta. Họ được Thiên Chúa ban ơn lành nhờ lòng khiêm nhường, tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa qua những dấu chỉ của các ngôn sứ thời Cựu ước.

 

Mời Bạn: “Chấp nhận sự thật và sống sự thật được mạc khải trong Đức Ki-tô” là lời mời gọi của Đức Phan-xi-cô trong sứ điệp Mùa Chay 2021 này. Mời bạn đặt tin tưởng vào Đức Ki-tô, Đấng đem lại ơn cứu độ cũng như giúp bạn có cái nhìn bác ái bao dung, phá bỏ định kiến về người khác: “Chỉ có cái nhìn được tình bác ái biến đổi mới có thể giúp chúng ta nhận ra phẩm giá của người khác” (Thông Điệp Fratelli Tutti, 187).

 

Sống Lời Chúa: Xin ơn khiêm tốn, để không có cái nhìn thiên kiến về người khác, nhất là người mình không thích.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, những người đồng hương của Chúa không tin vì ảo tưởng mình “biết rõ” về Ngài. Xin thêm đức tin cho chúng con để có thể nhận ra Chúa qua những dấu chỉ nơi cuộc sống thường ngày của chúng con.

 

Trich Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3031
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  36
 Hôm qua:  2524
 Tuần trước:  30585
 Tháng trước:  110022
 Tất cả:  8818970

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn