Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh - Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  - Giuse Nguyễn Ngọc Thông. -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Lễ Thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ (03/05)

Lời Chúa Lễ Thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ (03/05)

Lời Chúa Lễ Thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ (03/05)

 

 

Bài đọc 1 Cr 15,1-8

Trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô.

 

1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.

3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là : Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.

 

Đáp ca Tv 18A,2-3.4-5ab (Đ. x. c.5a) 

 

Xướng 1: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.3Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.

 

Đáp. Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu.

 

Xướng 2: Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,5abmà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 14,6b.9c

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Này anh Phi-líp-phê, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Al-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Ga 14,6-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan

 

6 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

 

8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

 

Philipphê và Giacôbê tông đồ

(Suy niệm của Lm Nguyễn Cao Siêu)

 

Sau khi ông Tôma hỏi Thầy Giêsu về đường (Ga 14, 5), thì ông Philípphê lại xin Thầy cho các môn đệ thấy Chúa Cha (c. 8). Không rõ Philípphê muốn thấy Thiên Chúa theo kiểu nào, bởi lẽ theo niềm tin chung của người Do thái không ai thấy Thiên Chúa chí thánh mà sau đó còn sống được (x. Xh 33, 20).

 

Dù sao khát vọng được thấy Thiên Chúa là ước mơ chính đáng. Thiên Chúa đã thỏa mãn

ước mơ mà Ngài đã đặt vào lòng con người.

 

Nơi Đức Giêsu, là Ngôi Lời nhập thể và là Con Thiên Chúa, chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa bằng mắt phàm.

 

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (c. 9).

 

Nhìn ngắm khuôn mặt Thiên Chúa nơi Đức Giêsu chúng ta chẳng những không phải chết, nhưng được sống.

 

Theo quan niệm của người Do Thái, sứ giả là đại diện trọn vẹn cho người sai mình. Đức Giêsu đã là sứ giả cho Cha một cách tuyệt vời. Ngài là một với Thiên Chúa, Đấng sai Ngài: “Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy” (c. 11).

 

Các lời Ngài nói, Ngài không tự mình nói.

Các việc Ngài làm, Ngài không tự mình làm.

“Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” (c. 10).

Nhìn những việc Đức Giêsu làm, chúng ta nhận ra đó là việc của Cha.

Cha làm việc của Cha qua Con của mình là Đức Giêsu.

“Ai tin vào Thầy, người đó sẽ làm được những việc Thầy làm.

Người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (c. 12).

Chúng ta vẫn ở trong mùa Phục sinh, mùa của sự sống chiến thắng.

Đức Giêsu đã về với Chúa Cha và được vào trong vinh quang.

 

Khi tin vào Ngài, khi gắn bó với một Đấng phục sinh quyền năng như thế, chúng ta có thể làm được những điều như Ngài đã làm: trừ quỷ, chữa bệnh, hoàn sinh kẻ chết (Mc, 16, 17-18; Cv 9, 34.40).

 

Và như Đức Giêsu, điều vĩ đại mà chúng ta có thể làm cho thế giới hôm nay là yêu thương, yêu như Thầy đã yêu, yêu đến hiến mạng.

 

Hãy mạnh dạn nhân danh Đức Giêsu mà xin, vì biết thế nào Ngài cũng làm cho người gắn bó với Ngài. Tất cả để Cha được tôn vinh nơi Con (c. 14).

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa. Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen. (Thánh Âu-Tinh)

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 05/2022)

 

Phi-líp-phê là người môn đệ thực tiễn đó. Ông thích hành động cụ thể hơn là suy tư trừu tượng. Để giới thiệu Đức Giê-su cho bạn mình là Na-tha-na-en, ông không nêu lý lẽ, mà mời bạn chứng nghiệm: “Cứ đến mà xem!” (Ga 1,45-46). Lần khác, trước đông đảo dân chúng đang nghe Ngài giảng, Chúa hỏi để thử Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Ông liền “cân đo đong đếm” đám đông không dưới 5.000 người đó và tính nhanh: “Thưa có mua đến 200 đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Ga 6,6-7). Với tính cách thực tiễn như thế, ông muốn được thấy Chúa Cha giống như ông đang thấy Chúa Giê-su đây. Đáp lại lời cầu xin của Phi-líp-phê, Chúa mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy, ngay bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người.”

 

Mời Bạn: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”, đó là phương thế thực tiễn đáp lại lời cầu xin thực tiễn của Phi-líp-phê. Bằng cách chiêm ngắm Đức Giê-su chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào cõi mầu nhiệm của “những sự trên trời” (Ga 3,12), “nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1), vì như Chúa nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,8).

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn dành thời gian chiêm ngắm Chúa Giê-su bằng việc suy niệm Lời Chúa, để nhờ biết Đức Ki-tô mà nhận biết Chúa Cha.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là trung gian để chúng con đến với Chúa Cha và biết Người. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến học hỏi về Chúa để nhờ đó chúng con biết Chúa Cha rõ hơn.

 

Trich Dẫn 01 Câu Lời chúa trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 7034
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  19
 Hôm nay:  2038
 Hôm qua:  2096
 Tuần trước:  20952
 Tháng trước:  92447
 Tất cả:  11651034

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn