Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Maria (19/03)

Lời Chúa Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Maria (19/03)

Lời Chúa Lễ Thánh Giu-se - Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a (19/03)

 

Bài Đọc I : 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16

Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển thứ hai

 

Nhưng ngay đêm ấy, có lời Ðức Chúa phán với ông Na-than rằng: "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Ða-vít: Ðức Chúa phán thế này: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi.  Ðối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."

 

Bài Đọc II: Rm 4, 13.16-18.22

Lời Chúa trong thư thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

 

Thật vậy, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Ápraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin.  Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Ápraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông tin tưởng, Ðấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: "Dòng dõi người sẽ đông đảo như thế". Bởi thế, ông được kể là người công chính.

 

Bài Tin Mừng: Mt 1, 16.18-21.24a

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 

Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi là Ðấng Ki-tô. Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy

 

Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria

Chỉ có Phúc Âm Mátthêu và luca mới nói về thánh Giuse. Theo hai thánh sử, Giuse thuộc chi tộc Đavít: người được xem như dây liên hệ giữa dòng dõi Đavít với Đấng Mêsia.

 

Những chặng đường đời của thánh Giuse cũng được thấy rõ: thánh nhân là con người của niềm tin và phó thác, một người được chia sẻ để hiểu biết Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Thánh nhân là người sống thinh lặng, được Thiên Chúa chọn làm Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ Maria. Người cũng được trao phó việc chăm sóc con Thiên Chúa, như một người cha.

 

Thánh nhân sống bao lâu, chúng ta không rõ. Lần cuối cùng chúng ta thấy người xuất hiện tại Giêrusalem là khi trẻ Giêsu lên 12 tuổi.

 

Giáo Hội Phương Tây chính thức tôn kính thánh Giuse vào thế kỷ XIV, XV. Thánh lễ hôm nay chỉ gặp được trong phụng vụ Rôma vào năm 1621. Đức Thánh Cha Piô XI công bố: Thánh Giuse là quan thầy của Hội Thánh.

 

Xin Chúa vì công nghiệp và lời cầu bầu của thánh Giuse, ban cho chúng con ơn khiêm nhường và lòng tin tưởng vào tình thương và quyền năng Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con.

 

Suy niệm: 

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 03/2020)

 

Đức Ma-ri-a đã đính hôn với thánh Giu-se nhưng ngài mang thai trước khi hai người về chung sống làm cho thánh nhân bối rối, toan lánh đi nơi khác để mặc Thiên Chúa lo liệu mọi sự. Bấy giờ, nhờ thiên thần Chúa hiện ra báo tin, thánh Giu-se biết Đức Ma-ri-a mang thai là do Chúa Thánh Thần, ngài vâng lệnh sứ thần truyền đón nhận Đức Ma-ri-a về nhà làm bạn mình. Sự vâng phục trong tín thác của thánh Giu-se làm cho nút thắt trong sợi dây nhập thể được tháo gỡ và chương trình của Thiên Chúa từng bước trở thành hiện thực.

 

Mời Bạn: Trong cánh đồng trần gian, cỏ lùng sự dữ mọc chung lúa tốt sự lành. Trong khi đó, ma quỷ thế gian xác thịt luôn tìm cách để lôi kéo ta xa Chúa, làm mờ mắt ta để không nhận ra và không thực thi ý Chúa. Có một thực tế là “người ta có thể ao ước thi hành ý Chúa nhưng không biết làm sao tìm ra ý ấy. Họ có thể có những ước nguyện tốt lành nhưng lại không hiểu biết vững chắc về Thiên Chúa và đường lối của Người” (Thomas H. Green). Người tín hữu cần tỉnh thức và tập phân định để nhận ra và thi hành ý Chúa trong đời sống.

 

Sống Lời Chúa: Để giúp ta sống theo Chúa Ki-tô, Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh thường đưa ra những hướng dẫn tổng quát. Mỗi người lắng nghe và áp dụng tùy theo ơn gọi, hoàn cảnh riêng của mình. Cần tiếp xúc với Thần Linh Chúa, cần cầu nguyện và bàn hỏi với người khôn ngoan để biết lựa chọn điều Chúa muốn với lòng phó thác như thánh Giu-se.

 

Cầu nguyện: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Và cho mọi việc con làm đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.” (Kinh Sáng Soi)

 

(hay Lc 2, 41-51a) 

Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

 

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.

 

Trích Dẫn 01 câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 9754
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  2084
 Hôm qua:  2516
 Tuần trước:  26081
 Tháng trước:  116035
 Tất cả:  8066331

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn